Jak przygotować?

Projektowanie graficzne wymaga umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Aby projekt spełniał wymogi druku offsetowego musi być odpowiednio przygotowany - co dla osoby niedoświadczonej może się okazać zbyt dużym wyzwaniem. Projekty przygotowane w programach pakietu office takich jak Power Point, MS Word etc. z góry traktujemy jako wzory do przygotowania projektu, równoznaczne z wzorami wydrukowanymi na kartce papieru - aby poprawnie przygotować projekt niezbędne jest profesjonalne narzędzie typu - Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (w przypadku grafiki rastrowej), InDesign, Corel Draw.

Jeśli nie mają Państwo doświadczenia w przygotowywaniu projektów graficznych, proponujemy zlecić tą usługę profesjonalnemu grafikowi, przed złożeniem zlecenia druku, prosimy o przesłanie szczegółowych informacji dot. projektu mailowo na druk@studio-fm.pl

Szablony produktów do pobrania

Szablony poszczególnych produktów dostępne są na stronie wybranego produktu (po kliknięciu w cenę), lub na serwerze ftp:

http://studio-fm.pl/makiety/wizytowka/

Nazwy plików

W nazwie pliku nie wolno umieszczać polskich znaków oraz znaków specjalnych (*&^, itp)

Pliki powinny być dostarczone tylko w formacie PDF. Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie ze standardem ISO, w zależności od rodzaju papieru - ISOcoated (powlekany) lub ISOuncoated (niepowlekany). Ważne, aby pliki były przetworzone wg tych profili ICC na komputerze klienta.

Co to jest PDF

PDF (Portable Document Format) to format najlepiej przystosowany do wymiany prac na odległość. Pozwala uzyskać minimalną objętość, a postscriptowy charakter zapobiega zamianie obiektów wektorowych na mapy bitowe. Jednym słowem PDF to połączenie wygody przy przesyłaniu plików i najwyższej jakości wydruków. Dodatkową zaletą tego standardu jest to, że możemy sprawdzić wygląd naszej pracy za pomocą darmowego programu AcrobatReader dostępnego na stronie firmy Adobe - www.adobe.com.

Ogólne zasady tworzenia PDF-ów

Plik PDF zapisuj w wersji 1.4 czyli zgodnej z Acrobat 5.0.

  • Ustaw zmianę rozdzielczości Bitmap na 300dpi dla obrazów kolorowych i w odcieniach szarości i 600dpi dla obrazów czarno-białych. (W przypadku gdy w pracy znajdują się obrazy zawierające drobny tekst zamieniony na bitmapę, uzasadnione jest zwiększenie rozdzielczości).
  • Ustaw kompresję bitmap na JPG w najwyższej możliwej jakości
  • Dołącz do pliku niestandardowe czcionki, których użyłeś. Jeśli jest to niemożliwe, zamień wszystkie czcionki na krzywe. Nie rasteryzuj tekstu.
  • W ustawieniach kolorów zaznacz reprezentację barw CMYK, dołącz profil ICC oraz wybierz "Kompozyt"
  • Jeśli nie jesteś pewien pozostałych ustawień, wybierz zestaw ustawień "dla publikacji" lub "do druku" i pozostaw nieznane ci ustawienia jako domyślne.

Pliki PDF nie powinny:

a) zawierać dwóch użytków na jednej stronie PDF
b) zawierać informacji o kątach rastra
c) być wykonane na serwer OPI

Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych powinna wynosić od 220 do 300 dpi.

Wszystkie elementy graficzne muszą zawierać się w przestrzeni CMYK. Praca przygotowana w RGB lub innym systemie koloru będzie automatycznie konwertowana w procesie rasteryzacji na CMYK, wynikowo może wystąpić znaczna różnica koloru w stosunku do projektu i oczekiwań (bura, wyblakła i nieciekawa kolorystyka). Ważne jest, aby RGB zamienić na CMYK, na etapie projektu, a nie druku. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikające z automatycznych konwersji na CMYK.

Wszystkie kolory dodatkowe, np. systemu Pantone lub SpotColor muszą być zamienione na CMYK. Dla prac nietypowych m.in. zawierających kolory dodatkowe, konieczne jest dostarczenie próbnego pliku PDF w celu weryfikacji kolorów i indywidualnych ustaleń.

Pliki do druku czarno-białego powinny być zamienione na grayscale.

Używamy liniatur rastra:

a) dla papierów powlekanych 175 lpi lub 200 lpi
b) dla papierów offsetowych 150 lpi

Praca powinna uwzględniać spady od 2 do 5 mm z każdej strony poza linie cięcia, spady powinny być tej samej wielkości ze wszystkich stron pracy. Niedopuszczalne jest umieszczanie linii cięcia w spadzie pracy.

Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm (zalecane 4 mm) od linii cięcia.

Przygotowując projekt prosimy o ograniczenia w stosowaniu efektów takich jak: soczewki (lens), cienie, przezroczystości. Elementy te bardzo często (nie zawsze) po rasteryzacji tworzą niepożądane efekty, np. niezamierzony kolor cienia, “zniknięcie” obrazu pod przezroczystością, a w skrajnych przypadkach całkowite “rozsypanie” się projektu.
Jeśli używamy wyżej wymienionych efektów, to przed wysłaniem pliku wszystkie obiekty z efektami prosimy o zamianę na bitmapę 300 dpi CMYK, poprawi to nie tylko wygląd ale również zmniejszy i uprości plik wynikowy.